Kinderbuik-yoga

Functionele buikpijn is onbegrepen buikpijn waarvoor geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden. Kinderen met onbegrepen buikpijn hebben vaak al jaren buikpijn die wekelijks tot dagelijks optreedt. De pijn kan van grote invloed zijn op het dagelijks functioneren. Uit onderzoek is gebleken dat yoga die gericht is op het buikgebied een positief effect heeft op functionele buikpijnklachten bij kinderen.

De yogatraditie gaat er van uit dat er geen duidelijke scheiding is tussen fysieke en emotionele pijn. Beide vormen van pijn worden zowel ervaren in het lichaam als in de geest. Eenvoudige bewegings-, adem, ontspannings- en meditatie oefeningen kunnen de ervaring van pijn veranderen waardoor een kind een positievere levensinstelling krijgt. Het kind leert zo de kunst van het ontspannen en loslaten. De adem is een belangrijk onderdeel binnen deze yogavorm, omdat spanning, stress en de adem nauw samenhangen met elkaar.

Naast werken met het kind, vind ik het ook belangrijk dat de ouders betrokken zijn. Daarom vindt ook voorafgaand aan de start van de kinderbuik yoga met het kind een intakegesprek plaats (telefonisch) met de ouders over het gedrag van het kind (als het buikpijn heeft) en hoe de ouders hiermee om te gaan.

De oefeningen van de kinderbuik-yoga vullen eventuele andere behandelingen van het kind aan. De oefeningen zijn dus niet bedoeld om de hulp die het kind vanuit de gezondheidszorg krijgt, te vervangen of tegen te spreken.

Tarief voor een individuele les van 45 min is €40,- incl BTW (dit is inclusief intakegesprek)

Aanmelden kan via info@festinalenteyoga.nl of telefonisch: 06-22910156